Beprövade behandlingsmetoder och medmänsklighet
Sundsvalls Behandlingscentrum SBC tillhör socialtjänsten i Sundsvalls kommun. Birgit Nalin-Österback är närmast ansvarig för verksamheten. Behandlingshemmet tar emot vuxna män med alkohol-, narkotika- och blandmissbruk och arbetar utifrån 12-stegsfilosofin som erbjuder struktur och trygghet.
Under behandlingstiden har man kontakt med AA/NA-grupper, som är ett gott stöd för att förankra och utveckla nyktra och drogfria liv. Tidigare tog man även emot kvinnor, men sedan något år har man byggt upp en separat verksamhet för kvinnorna. Upptagningsområde är hela landet, men de flesta kommer från Sundsvall. Man har 16 vårdplatser och är totalt åtta anställda. En konsultläkare och en psykolog är knutna till behandlingshemmet.
Nuvarande verksamhet startade redan 1989. Tidigare fanns många enklare verksamheter som riktar sig till personer med missbruksproblem i kommunen, och SBC var ursprungligen ett inackorderingshem med idérik och utvecklingsinriktad personal. Efter många diskussioner fick man gehör för sina idéer och kommunens första behandlingshem startades.

Birgit sammanfattar behandlingsideologin som ett vettigt förhållningssätt till livet. Hon anser att en aktiv missbrukare är offer för sin situation så länge han inte har kunskaper om hur han kan återgå till att leva nyktert och drogfritt. Det är vanligt att man vill se olika omständigheter eller samhället som orsak till sitt missbruk istället för att se att man själv har makt att förändra sitt liv. Det är den hjälpen man behöver få i sin behandling.
Behandlingshemmet finns mitt i samhället och samverkar med enskilda , arbetsgivare och myndigheter. Personalen är flexibel när det gäller att hitta en lösning som passar. Birgit berättar om det välutvecklade koncept man har när en person ska tillbaka till sin arbetsplats efter genomgången behandling: arbetsgivaren får erbjudande om en träff på arbetsplatsen, där Birgit möter arbetskamrater och andra berörda som får information och kan ställa frågor om bemötande och förhållningssätt. Om patienten vill kan han också själv vara med. Arbetsgivaren kan begära ytterligare träffar, och man anordnar också veckolånga anhörigutbildningar på internat.
Behandlingen på Sundsvalls behandlingscentrum bygger på en beprövad metod som hela tiden vidareutvecklas utan att avvika från grundstrukturen och den därmed sammanhängande nödvändiga tryggheten. Detta borgar för ett gott bemötande och ett gott behandlingsresultat.

Sundsvalls Behandlings Centrum


Telefon: 068-192224


Email:
ann-louise.ladare@sundsvall.se

Hemsida:
www.sundsvall.se/sbc

Adress:
Sundsvalls Behandlings Centrum
Box 346
85105 Sundsvall

| 13 SENASTE FÖRETAGEN